Wat doen wij 

Wij maken lesprogramma's waarmee jij je kind zelf Nederlandse les kunt geven. Dat doen we met koeienletter-lesbrieven.

Koeienletters zijn lesbrieven, waarmee je zelf les kunt geven. In deze koeienletters maken we voor je een overzichtelijke planning van de lesstof per maand. Geven we aan waar je bij het lesprogramma op moet letten en geven we antwoord op je vragen. Je kunt ons zo vaak mailen als nodig is. Wij kijken via de mail over je schouder mee bij het lesgeven!

Het programma dat wij hebben samengesteld, loopt van groep 1 t/m 8 van de basisschool en het eerste jaar van het VO. Wij maken het materiaal voor ouders bruikbaar, maar ontwikkelen zelf geen lesmateriaal. Dat is ook niet nodig, want er is een ruim aanbod. Uit dat aanbod hebben wij bewust gekozen voor materiaal dat goed door kinderen zelfstandig kan worden gebruikt. Ook hebben we er op gelet dat de begeleiding makkelijk door ouders kan worden gegeven.

Het verschil met andere instellingen is dat we een beknopt programma hebben samengesteld, dat uw kind wel Nederlands leert, maar minder tijd kost.  We leveren lesmateriaal en lesbrieven. Het materiaal leveren we per post, de lesbrieven per mail. Met deze materialen geeft je jouw kind zelf les. Wij helpen je met het lesgeven en begeleiden je via de mail. Door middel van toetsen die we periodiek afnemen controleren we de voortgang.

 

 

 

 

Koeienletters
Wie wij zijn
Wat doen wij
Hoe werken wij
Meer informatie
Interessante links
Contact

Koeienletters | koeienletters@hotmail.com